తెల్లని నిజం

 

కమ్మని ఓ చంద్ర కాంతి వా
నమ్మని ఈ భవ భ్రాంతివా
వికసించే నీ మోము లోన
మెరిసేటి ఓ నవ్వు పువ్వు

moon

నువ్వు చంటి పిల్లలకు కామన్ అమ్మవా
కలలు కనె వాల్లకి 3డి గ్లాస్ వా

కళాకారులకి కామన్ వెల్త్ వా
క్రీడాకారులకి నచ్చే రూపమా

మిథొం వదులకి క్రేజీ సైన్స్ వా
మథోం వదులకి హోలి లార్డ్స్ వా

కాలీ కడుపుకి ఓన్లీ ఫాథరా
లేజీ బ్రతుక్కి లవ్లీ లవరా

 

భయానికి వెలుగు నీడవా
ధైర్యానికి దూరపు బందువా
మనిషి బ్రతుక్కి సమహరనివా

moon1

కవులకి తగిలే కార్టూన్ బొమ్మవా
మగువలు మెచ్చే మైటీ స్టారువా

కోరికలకు ఊ కొట్టే తెల్లటి పక్షివా
తాపాలకు తెర తీసే చీకటి సాక్షివా

పోలికవి అయ్యావ్, కోరికవి అయ్యావ్
కదిలే ఈ కలల ప్రపంచానికి కుల ధైవానివి అయ్యావ్

సంచారికి ఓన్లీ  ఫ్రెండ్ వా
కంచానికి కాలింగ్ టైం వా
సూర్యునికి సరితూగటానికి సగం రోజువి అయ్యావ్
మనిషి బ్రతుక్కి విడత ఇవ్వటానికి ఒక రాత్రివి అయ్యావ్

చావువి కాదు బ్రతుకువి కాదు
మద్యన ఊగిసలాడే తలుపువి కాదు

ఉంటావ్ నిలిచి ఉంటావ్
మానవ బ్రతుక్కి బాసట అయి ,నిజానికి నిఘంటువు అయి
అబద్దానికి అద్దం అయి కాలానికి చరిత్రకి మద్య రేఖవి అయి
మౌనానికి ప్రేమకి మూగ ప్రేయసివి అయి నిలిచి ఉంటావ్……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s