That One Person in Everyones Life..

n.jpg

నువ్వు ఇచ్చిన ఆశతో ఆకాశపు అంచున నిలబడి ప్రేమ లోతుని చూసా
నువ్వు ఇచ్చిన నమ్మకంతో ఓటమి అంచున నిలబడి గెలుపుని చూసా
నువ్వు ఇచ్చిన దైర్యంతో శత్రువు యొక్క భయన్ని నా ఆత్మవిశ్వాసంలో చూసా
నువ్వు ఇచ్చిన ప్రేమతో ప్రపంచం యొక్క పునాదిని చూసా!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s